ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทประติมากรรมหิน

Files

Citation

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, “ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทประติมากรรมหิน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/8322.