รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุนภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

Files

Citation

กระทรวงสาธารณสุข, “รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุนภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7674.