รายงานการวิจัย
โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทย
และการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น

Files

Citation

อุษาวดี มาลีวงศ์ ...[และคนอื่นๆ], “รายงานการวิจัย โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทย และการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7522.