อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์

Files

Citation

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, “อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7475.