พระราชปณิธาน ธ สานสุข เพื่อปวงไทย

Files

Citation

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, “พระราชปณิธาน ธ สานสุข เพื่อปวงไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7473.