พระมหากษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม

Files

Citation

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, “พระมหากษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7466.