พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ

Files

Citation

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7464.