พระเจ้าอยู่หัวนักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่

Files

Citation

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา and สุชาติ เผือกสกนธ์, พล.ต.ต, “พระเจ้าอยู่หัวนักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7463.