ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(1) "ต้นน้ำลำธาร"

Files

Citation

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, , “ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(1) "ต้นน้ำลำธาร",” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7462.