วารสารศิลปากร ปีที่27 เล่ม3 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

Citation

-, “วารสารศิลปากร ปีที่27 เล่ม3 กรกฎาคม พ.ศ. 2526,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7400.