โบราณวัตถุมีจารึกเมืองยะรัง

Files

Collection:

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “โบราณวัตถุมีจารึกเมืองยะรัง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7391.