จารึกวัดมเหยงค์

Files

Collection:

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “จารึกวัดมเหยงค์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 10, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7389.