ตำราภูมิปัญญาการผลิตพริกไทยในจันทบุรี

Files

Citation

เฉลิมชล ช่างถม, “ตำราภูมิปัญญาการผลิตพริกไทยในจันทบุรี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7349.