งานประดับอัญมณี

Files

Citation

เสาวนีย์ วาดวงศ์, “งานประดับอัญมณี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7347.