ประวัติและผลงานของพระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร ศรีประวัติ) เจ้าอาวาสวัดทับไทรในพระอุปถัมป์

Files

Citation

“ประวัติและผลงานของพระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร ศรีประวัติ) เจ้าอาวาสวัดทับไทรในพระอุปถัมป์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/7015.