ประวัติและผลงานของพระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร ศรีประวัติ) เจ้าอาวาสวัดทับไทรในพระอุปถัมป์

Files

Citation

“ประวัติและผลงานของพระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร ศรีประวัติ) เจ้าอาวาสวัดทับไทรในพระอุปถัมป์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7015.