จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี

Collection:

Citation

“จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/7000.