ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6702.