องค์ความรู้การประพันธ์โคลง.

Files

Citation

สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ , “องค์ความรู้การประพันธ์โคลง. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 3, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6700.