สูจิบัตรเนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาติไทย.

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ , “สูจิบัตรเนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาติไทย. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6698.