รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารดี

Files

Citation

กรมศิลปากร, “รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารดี ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6695.