รังสรรค์งานมัณฑนศิลป์ไทย

Citation

สำนักสถาปัตยกรรม, “รังสรรค์งานมัณฑนศิลป์ไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6694.