พิธีไหว้ครูและพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน – ละคร ครูดนตรีและครูช่างของกรมศิลปากร.

Files

Citation

กรมศิลปากร, “พิธีไหว้ครูและพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน – ละคร ครูดนตรีและครูช่างของกรมศิลปากร. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6693.