จารึกสด็กก็อกธม 1

Collection:

Citation

“จารึกสด็กก็อกธม 1,” D-Library | National Library of Thailand, accessed November 29, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/6674.