พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕.

Files

Citation

กรมศิลปากร, “พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6653.