พระธาตุหริภุญไชย

Files

Citation

สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร, “พระธาตุหริภุญไชย ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 3, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6652.