ผ้ากราบ

Files

Citation

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร , “ผ้ากราบ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6651.