นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง.

Files

Citation

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , “นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6639.