งานช่าง คำช่างโบราณ

Citation

กรมศิลปากร, “งานช่าง คำช่างโบราณ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 3, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6638.