โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕.

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสต , “โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6628.