การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ของกองโบราณคดี กรมสิลปากร

Files

Citation

กรมศิลปากร, “การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ของกองโบราณคดี กรมสิลปากร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6593.