เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา

Files

Citation

กรมศิลปากร, “เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6564.