ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕ กับ สุภาสิตทุคคตะสอนบุตร

Files

Citation

กรมศิลปากร, “ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕ กับ สุภาสิตทุคคตะสอนบุตร ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6542.