เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๕ (การหวนระลึกถึงนโยบายของอังกฤษ จากช่วงแรกสถาปนาปีนัง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๖ – ๑๘๓๙)

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๕ (การหวนระลึกถึงนโยบายของอังกฤษ จากช่วงแรกสถาปนาปีนัง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๖ – ๑๘๓๙) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6441.