เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๒ (สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๔๐)

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๒ (สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๔๐) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6435.