เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๑ (มีนาคม ค.ศ. ๑๘๒๗ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๓)

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๑๑ (มีนาคม ค.ศ. ๑๘๒๗ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๓) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6434.