เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๘ (มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๔ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๗)

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๘ (มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๔ ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๗) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6431.