เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๒ (พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๖)

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม ๒ (พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๖) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6423.