พระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Files

Citation

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , “พระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6390.