นายจักรเพชร จิตงามสุจริต นักธุรกิจจันทบุรี อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และอดีตประธานมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี (รูปภาพ)

Files

Collection:

Citation

วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย, “นายจักรเพชร จิตงามสุจริต นักธุรกิจจันทบุรี อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และอดีตประธานมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี (รูปภาพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6315.