โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๑๗

Files

Citation

กรมศิลปากร , “โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๑๗,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6253.