เรื่องพระพุทธสิหิงค์กับวิจารณ์ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วิชาโบราณคดี

Citation

กรมศิลปากร and หอสมุดแห่งชาติ พระนคร, “เรื่องพระพุทธสิหิงค์กับวิจารณ์ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วิชาโบราณคดี ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6247.