ตามรอยพระบาทปราชญ์แห่งสยาม : 1ขวบปีแห่งการสนองแนวพระราชดำริที่จันทบุรี

Files

Citation

ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวั แซ้ม จังหวัดจันทบุรี, “ตามรอยพระบาทปราชญ์แห่งสยาม : 1ขวบปีแห่งการสนองแนวพระราชดำริที่จันทบุรี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6216.