ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พลวง)

Files

Citation

พระครูธรรมสรคุณ, “ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พลวง),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/6125.