มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Files

Citation

กรมศิลปากร, , “มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5957.