รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔.

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5727.