เพลงพระพิราพเต็มองค์

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ , “เพลงพระพิราพเต็มองค์ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5712.