ตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธี.

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “ตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธี. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5619.