ตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธี.

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “ตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธี. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 3, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/5619.