ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ (ล้านนา)

Files

Citation

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , “ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ (ล้านนา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5490.