พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

Files

Citation

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จังหวัดจันทบุรี, “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/5379.